Ministerul Cercetării şi Inovării
Universitatea din Bucureşti
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
SIVECO Romania SA
International Conference on Virtual Learning
2010 - TOWARDS A LEARNING AND KNOWLEDGE SOCIETY - 2030

Click to view information about ICVL

[ICVL 2017]
Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual
2010 - CĂTRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERII - 2030
Click to view information about CNIV

[CNIV 2017]
© 2017 SIVECO Romania S.A.